Fælles Distriktsklubmøde i distrikterne Sydjylland og Grænselandet 2019

12. september 2019 afholdtes det fælles Distriksklubmøde på Hotel Harmonien i Haderslev. Onkring 225 Y's Men fra Als til Esbjerg var stævnet sammen til en aften med godt samvær, god mad og gode ord!

Der blev budt velkommen og aftenen blev indledt af DG i Grænselandet Karl Ejnar Pedersen inden der blev budt på en stor buffet. Under kaffen blev der afholdt et lotteri, hvor der kom omkring 6500 kr. ind til de forskellige YSM-projekter. Aftenens foredragsholder var fhv. direktør for TV MidtVest. Hans emne var "Et liv set i bakspejlet". Det blev et spændende og engageret foredrag eller causeri på 1½ time om alt det, han havde været igennem og som havde sat sig spor i livet. Han indledte med overvejelser om hvordan vi ser vort liv, og om de skelsættende begivenheder, der haft betydning for vores liv, og som ofte ligger længe før vi blev født. Han omtalte sine forfædres historie, hans egen barndom i Thy med de lange roerækker, ungdommen i KFUM, den nysproglige student og den militære løbebane. Hans arbejde i Fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK, bruddet med Indre Mission, arbejdet som forstander på Haslev Udvidede Højskole, og hvordan han havnede som direktør for TV. Hele vejen igennem var det krydret med anekdoter og oplevelser i en fortællestil, så vi så det hele for os og kunne leve med i det. Det var et meget spændende foredrag! Aftenen blev afrundet af DGE Finn Eskildsen.