Distriktskalender 2022

Nedenfor ses den del af kalenderen, som vedrører klubberne.

2022:
29/9  Distriktsrådsmøde i Nybøl Spejderhus - læs indkaldelse

21/9   DG-besøg Sønderborg
4/10   DG-besøg Aabenraa
18/10 DG-besøg Nr. Rangstrup
24/10 DG-besøg Tørning Len
26/10 DG-besøg Løgumkloster
2/11   DG-besøg Sundeved
9/11   DG-besøg Alssund
16/11 DG-besøg Haderslev

Se den ny-justerede kalender for 2022-23