Om distrikt Grænselandet

"Distrikt Gænselandet" er et geografisk område inden for Y's Men Region Danmark. Det omfatter de ti klubber i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner samt klubben i Flensborg. Distriktet ledes af en ledelse bestående af seks personer. Deres titler DG = distriktsguvernør mv. stammer fra det engelske, idet de så forstås overalt inden for den internationale bevægelse.

Distriktets historie

Distrikt Grænselandet blev oprettet som selvstændigt distrikt i 1970.

Du kan klikke her og se, hvilke klubber der er/har været og hvornår de er chartret.

Du kan klikke her og se en liste over de personer, som har haft opgaven som DG.

Forretningsorden for distrikt Grænselandets ledelse

Forretningsordenen er vedtaget på distriktsledelsesmødet 9/11 2017 og efterfølgende godkendt i regionsrådet. Den beskriver alle de forhold, som distriktsledelsen skal arbejde efter. Den er gældende for et år ad gangen og vil blive fornyet efterhånden som der sker ændringer.

Klik her og læs forretningsordenen i PDF-format.

Distrikt Grænselandet er hermed det forum, hvor klubberne kan arbejde sammen om arrangementer til gensidig inspiration for at fremme klubbernes virke.

Alt Y's Men's arbejde bygger på følgende:

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.