Medlemmer af distriktsledelsen 2019-20

Billedet er taget ved distriktsoverdragelsen i maj 2019. Fra venstre ses: Skatmester, Knud Petersen – DG, Karl Ejnar Pedersen - DGE, Finn Eskildsen - BF-assistent, Regnar Nielsen. DGEE var på det tidspunkt ikke fundet.
Se også billede af distriktsledelsen med ægtefæller.

Distriktsledelsen:

DG (Distriktsguvernør) 2019 - 20
Karl Ejnar Pedersen, Rugløkke 12, 6430 Nordborg, Tlf. 7445 4135 / 2515 3235, Send mail

DGE (Vicedistriktsguvernør) 2019 - 20
Finn Eskildsen, Ørnevej 4, 6240 Løgumkloster, Tlf. 7474 3825 / 2143 5545, Send mail

BF-assistentog distriktssekretær
Regnar Nielsen, Lindevej 18, Bested,6240 Løgumkloster, Tlf. 7477 7478, Send mail

Skarmester 2019 - 20
Knud Petersen, Maihaven 1, 6430 Nordborg, Tlf. 2812 0318, Send mail