Medlemmer af distriktsledelsen 2021-2022

Fra venstre ses: DG Regnar Nielsen, DGE Alice Breum, DGEE Poul Nissen, Skatmester Knud Petersen, sekretær Finn Eskildsen.

Distriktsledelsen:

DG (Distriktsguvernør) 2021 - 22 og BF-assistent:
Regnar Nielsen, Lindevej 18, Bested,6240 Løgumkloster, Tlf. 4038 7478, Send mail

DGE (Vicedistriktsguvernør):
Alice Breum, Drosselvænget 14, 6310 Broager, Tlf. 2044 3975, Send mail

DGEE
Poul Nissen, Elmevej, 6520 Toftlund, Tlf. 5124 0765, Send mail

Skatmester 2020 - 21
Knud Petersen, Maihaven 1, 6430 Nordborg, Tlf. 2812 0318, Send mail

Distriktssekretær
Finn Eskildsen, Ørnevej 4, 6240 Løgumkloster, Tlf. 2143 5545, Send mail

Distiktsledelsen 2021-2022 bliver:
DG: Regnar Nielsen, Løgumkloster.
DGE: Alice Breum, Sønderborg.
DGEE: Poul Nissen, Nr.Rangstrup.
Skatmester: Knud Petersen, Alssund.
Sekretær: Finn Eskildsen, Løgumkloster.