Distriktskonference i Holbøl 2018

Konferencen fandt sted på Holbøl Landbohjem og i Holbøl Kirke den 6. april 2018.

Konferencen begyndte med middag på Landbohjemmet, hvorefter vi gik til Holbøl Kirke, som ligger nabo til Landbohjemmet. Her var der først en aftenandagt ved pastor Preben K. Mogensen, som er præst i Ansgar Kirke i Flensborg og medlem af Flensborg Y's Men's Club. Dernæst holdt han foredrag / causeri over temaet: "Til ét folk de alle høre, som sig regne selv dertil" med udgangspunkt i Grundtvigs sang nr 91 i Højskolesangbogen. Derefter var der kaffe på Landbohjemmet, hvorunder der blev gennemgået regnskab og et resumé af arbejdet med strukturændringen. Aftenen sluttede med en hilsen fra vores regionsleder Kristen Grysbæk.

Invitation, referat og årsregnskab for 2017 findes i Distrikts-intranet.