Distriktskonference i Haderslev 2019

Konferencen fandt sted i Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke fredag den 5. april 2019.

Efter velkomst af klubpræsident Erik Berg og DG Knud Petersen blev der spist en god middag. Derefter holdt sognepræst Jakob Damm Knudsen en aftensang i kirken, hvor han med udgangspunkt i kirkens enganement i arbejde for og med udviklingshæmmede og viste, hvordan han med "tegn til tale" havde fortalt om påsken ved en gudstjeneste for udviklingshæmmede dagen før. Der blev sunget nogle påskesalmer under ledsagelse af kirkens nye flygel. Efter aftensangen fortalte Thorkild Sørensen om den renovering, som kirken lige havde været igennem. Dernæst lidt om prædikestol, døbefont og apsisudsmykning, idet er kunne være meget andet at fremhæve. Efter at have set nøjere på tingene, gik vi over i Sognehuset til kaffe med flødeskumslagkage. Herefter blev der fortalt om DG's rejse til Bangladesh, aflagt regnskab mv. og regionsleder Birthe Krag Sørensen bragte regionens hilsen. Vice-DG afsluttede aftenen.

Invitation, referat og årsregnskab for 2018 findes i Distrikts-intranet.